Aktuální informace pro školní rok 2017/2018:
 

Konzultace s rodiči

proběhnou ve dnech:
23.11. 2017 a 18.4.2018 vždy 15 - 17 hod.

Dny otevřených dveří

proběhnou ve dnech:
15. 11. 2017, 6. 12. 2017 a 24. 1. 2018
vždy od 14:00 do 17:00

Soutěž NJ 1

Dne 21. listopadu se naši studenti I. a II. ročníku zúčastnili 3. ročníku Soutěže v německém jazyce "Berühmte deutsche Persönlichkeiten",
kterou pořádal Slezský německý spolek v Opavě
ve spolupráci se Soukromou střední školou podnikatelskou v Opavě.
Petra Kudlová a Michal Kudla z 1. ročníku
prezentovali Anne Frankovou, Martin Rybář
a Sandra Sušovská si vybrali autorku románu Heidi, děvčátko z hor Johannu Spyri.
Natálie Ovšanková s Nicolasem Štiborem
(umístili se na 4. místě)pak představili život a dílo německého malíře Franze Marca. Všichni si vedli
velice dobře a jelikož s němčinou někteří teprve tento rok začali, byli pochváleni hlavně za odvahu a snahu.

Přejeme další úspěchy!
Soutěž NJ 2

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

 • Pro všechny maturitní obory není třeba lékařské prohlídky.
 • Pro školní rok 2018/2019 se v prvním kole přijímacího řízení konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.

 • Vzorové testy jsou ke stažení zde (http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html)
 • Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení  uchazečem (dle platné vyhlášky).
 • Dále uchazeči absolvují motivační pohovor a ústní osobnostní test studijních předpokladů (doporučená účast rodičů).
 • Zásadním kritériem pro přijetí uchazeče je prokazatelný zájem o studium
  a výsledek ústního pohovoru.
  Chování žáka v 8. a 9. třídě ZŠ musí být hodnoceno stupněm velmi dobře.
 • Jednotná přijímací zkouška se koná 12. dubna 2018 od 8:00.
 • Jednotná přijímací zkouška a první kolo přijímacího řízení pro uchazeče, kteří uvedli naší školu v druhém pořadí, se koná 16. dubna 2018 od 8:00.

 • Další kola přijímacího řízení budou upřesněny.
 • Výsledky přijímacího řízení budou předány uchazečům ihned po ukončení řízení.
 • Přihlášku ke studiu lze doručit na formuláři pro státní školy nejpozději do 1.3.2018 (pro první kolo).
  Pro dálkové a distanční studium použijte elektronickou přihlášku. (doporučujeme přihlásit se na 2. kolo, které je bez přijímacích zkoušek, uveďte prosím do poznámky)

Soutěž v německém jazyce: Berühmte deutsche Persönlichkeiten

28. listopadu 2016 v 8:30 hodin se konala soutěž v němčině pro studenty středních škol nazvaná „Berühmte deutsche Persönlichkeiten“, kterou pořádal Slezský německý spolek Opava ve spolupráci s Obchodní akademií a Střední odbornou školou logistickou Opava.

NJ soutěž

Soutěže se zúčastnili vybraní žáci naší školy:
Naši studenti si vedli moc dobře a na to, že s němčinou začali někteří teprve loni v září,
zvládli dlouhé povídání v německém jazyce velmi pěkně.

Úkolem žáků v soutěži bylo zpracovat desetistránkovou prezentaci na téma německé známé osobnosti,
což pro začátečníky skutečně není jednoduché!
Všichni dostali pamětní listy a drobné ceny.
Všem blahopřejeme a přejeme další úspěchy!


Návštěva starosty města Klimkovic
Ing. Zdeňka Husťáka
na slavnostním zahájení školního roku 2015/16.
Starosta města Klimkovice


O škole

Budova

Škola působila v letech 1991 - 2012 v Bílovci jako Střední škola podnikatelská Bílovec s.r.o.

Od roku 2013 působí již v Klimkovicích pod novým názvem
Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.

Soukromá škola s více než 20 letou tradicí
a zkušenostmi !

Nabízíme:

4-leté denní studium - vhodné i pro zájemce
s nedokončeným středoškolským vzděláním:

Zaměření:

Podnikání v oborech wellness a lázeňství(obor 63-41-M/01)
Management obchodního podnikání (obor 63-41-M/01)
Informatika a počítačový design (obor 63-41-M/01)

Možnost studia podle individuálního vzdělávacího plánu
(docházka jako u dálkového studia)!

Za určtých podmínek nástup i do vyšších ročníků.

Přijímáme i absolventy rodinných  a obchodních škol.

Žáci

 

3-leté dálkové studium - pro absolventy učilišť:

- Podnikání (64-41-L/51)

Studium je zaměřeno na předměty ekonomického charakteru.

Všechny 3 a 4 leté obory lze studovat i distanční formou studia (e-learning).

Možnost získání stipendia

studenti denního studia mohou získat prospěchové stipendium:

Studenti s prospěchem do 1.0 - 600,- Kč měsíčně
Studenti s prospěchem do 1.25 - 400,- Kč měsíčně
Studenti s prospěchem do 1.5 - 200,- Kč měsíčně

Výše stipendia je závislá vždy na pololetní klasifikaci.
Studentům, kteří nastupují do 1. ročníku lze uznat i prospěch ze ZŠ.

Pro denní obory je školné  6.000,- Kč ročně v pěti splátkách.

Pro obor Podnikání je školné 15 000 Kč ročně ve dvou splátkách.

Pro studium dle IVP je školné 16 000 Kč ročně ve dvou splátkách.

Dálkové studium je organizováno v odpoledních hodinách 1-2x týdně

Pro studium v distanční formě studia je školné 18 000 Kč ročně
ve dvou splátkách.

(výše splátky školného je možné po dohodě upravit).