Informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2016/17

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18

 • Pro všechny maturitní obory není třeba lékařské prohlídky.
 • Pro školní rok 2017/2018 se v prvním kole přijímacího řízení konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.

 • Vzorové testy jsou ke stažení zde (http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html)
 • Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení  uchazečem (dle platné vyhlášky).
 • Dále uchazeči absolvují motivační pohovor a ústní osobnostní test studijních předpokladů (doporučená účast rodičů).
 • Zásadním kritériem pro přijetí uchazeče je prokazatelný zájem o studium
  a výsledek ústního pohovoru.
  Chování žáka v 8. a 9. třídě ZŠ musí být hodnoceno stupněm velmi dobře.
 • Jednotná přijímací zkouška se koná 12. dubna 2017 od 8:00.
 • Jednotná přijímací zkouška a první kolo přijímacího řízení pro uchazeče, kteří uvedli naší školu v druhém pořadí, se koná 19. dubna 2017 od 8:00.

 • Další kola přijímacího řízení budou upřesněny.
 • Výsledky přijímacího řízení budou předány uchazečům ihned po ukončení řízení.
 • Přihlášku ke studiu lze doručit na formuláři pro státní školy nejpozději do 1.3.2017 (pro první kolo).
  Pro dálkové a distanční studium použijte elektronickou přihlášku.