Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se skládají ze státní (společné) části a profilové.

Obsah a témata spolčných zkoušek jsou upřesněny pro každý termín CERMATem
(informace k dispozici na www.novamaturita.cz).

Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek, které se konají písemnou (praktickou) formou
a ústním přezkoušením.

Povinné profilové maturitní zkoušky jsou z předmětů:

Účetnictví

Ekonomika

Informatika (pouze denní formy studia).

(Témata a pravidla hodnocení jsou pro studenty dostupné v rámci elektronického informačního systému školy a v písemné podobě v kanceláři školy.)