Zpět na stránky o škole

Přihláška ke studiu pro školní rok:

Jméno:
Příjmení:
Datum narození: den: měsíc: rok:


Bydliště:

Ulice/ČP:
Místo:
Psč:
Telefon:
e-mail


Přihlašuji se ke studiu v oboru:

Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)
Ekonomika a podnikání - distanční studium(63-41-M/01)
Podnikání dálkové studium (64-41-L/51)
Podnikání distanční studium (64-41-L/51)
Obchodní akademie - studium podle individuálního vzdělávacího programu (63-41-M/02)
Obchodní akademie - distanční studium(63-41-M/02)


Absolvovaná škola:

Název školy/učiliště:
kód IZO školy/učiliště:
Adresa:
Název oboru:
Kód oboru:


Současný zaměstnavatel:

Název:
Ulice/ČP:
Místo:
Psč:
Telefon:

Poznámky: