Menu Zavřeno

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o (dále jen „škola“), se sídlem Komenského 112, Klimkovice, 742 83, IČO: 25372351 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud škola zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od školy informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných školou;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané školou jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů školou;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) škole
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední škola podnikatelskou Klimkovice s.r.o :

Mgr. Filip Novák
kontakt.: f.novak@soukroma-oa-opava.cz