Menu Zavřeno

Dálkové studium

3-leté dálkové studium – pro absolventy učilišť:
– Podnikání (64-41-L/51)

Od září 2018 pro obor Podnikání je školné 12 000 Kč ročně ve dvou splátkách.

Od září 2018 pro studium dle IVP je školné 12 000 Kč ročně ve dvou splátkách.

Studium je zaměřeno na předměty ekonomického charakteru.

Všechny 3 a 4 leté obory lze studovat i distanční formou studia (e-learning).

Dálkové studium je organizováno v odpoledních hodinách 1-2x týdně

Pro studium v distanční formě studia je školné 18 000 Kč ročně
ve dvou splátkách 
(výše splátky školného je možné po dohodě upravit).