Menu Zavřeno

Dálkové studium

3-leté dálkové studium – pro absolventy učilišť:
– Podnikání (64-41-L/51)

Denní studium dle individuálního studijního plánu (IVP) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
– pro uchazeče se základním vzděláním

Od září 2018 pro obor Podnikání je školné 12 000 Kč ročně ve dvou splátkách.

Od září 2018 pro studium dle IVP je školné 12 000 Kč ročně ve dvou splátkách.

Studium je zaměřeno na předměty ekonomického charakteru.

Dálkové studium je organizováno v odpoledních hodinách pondělí, čtvrtek od 14:30

Distanční studium

Tento druh studia je vhodný pro časově vytížené, především dospělé studenty, kteří nemají možnost dojíždět do školy. Toto studium není vhodné pro nezletilé studenty !

Konzultace a zkoušky probíhají cca 4-5x za pololetí a to vždy v sobotu. Tyto termíny probíhají v Opavě.

Výuka probíhá prostřednictvím e-learningové aplikace s využitím elektronické komunikace (e-mail apod.).

Distanční formou studia lze u nás studovat:

3-letý obor 64-41-L/51 Podnikání

(pro absolventy učilišť)

4-letý obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

(pro studenty bez středoškolského vzdělání, nebo s neukončenou střední školou)

4-letý obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření Management obchodního podnikání)

(pro studenty bez středoškolského vzdělání, nebo s neukončenou střední školou)

Školné činí 18.000,- ročně, splatno ve dvou splátkách (každé pololetí 9000,-).

 

Pro studium v distanční formě studia je školné 18 000 Kč ročně
ve dvou splátkách (výše splátky školného je možné po dohodě upravit).