Menu Zavřeno

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

 • Pro všechny maturitní obory není třeba lékařské prohlídky.
 • Pro školní rok 2019/2020 se v prvním kole přijímacího řízení konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.
 • Vzorové testy jsou ke stažení zde (http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html)
 • Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení  uchazečem (dle platné vyhlášky).
 • Dále uchazeči absolvují motivační pohovor a ústní osobnostní test studijních předpokladů (doporučená účast rodičů).
 • Zásadním kritériem pro přijetí uchazeče je prokazatelný zájem o studium 
  a výsledek ústního pohovoru.
  Chování žáka v 8. a 9. třídě ZŠ musí být hodnoceno stupněm velmi dobře. 
 • Výsledky přijímacího řízení budou předány uchazečům ihned po ukončení řízení.
 • Přihlášku ke studiu lze doručit na formuláři pro státní školy nejpozději do 1.3.2019 (pro první kolo). 
  Pro dálkové a distanční studium použijte elektronickou přihlášku. (doporučujeme přihlásit se na 2. kolo, které je bez přijímacích zkoušek, uveďte prosím do poznámky)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní části přijímacího řízení, která proběhla 30.4.2018 byli přijati všichni uchazeči do denního studia oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.