Menu Zavřeno

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21

Druhé kolo se koná 10. 6. 2019 od 14 do 16 hodin
  • Pro všechny maturitní obory není třeba lékařské prohlídky.
  • Pro školní rok 2020/2021 se konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.
  • Vzorové testy jsou ke stažení zde (http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html)
  • Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení  uchazečem (dle platné vyhlášky).
  • Dále uchazeči absolvují motivační pohovor a ústní osobnostní test studijních předpokladů (doporučená účast rodičů).
  • Zásadním kritériem pro přijetí uchazeče je prokazatelný zájem o studium a výsledek ústního pohovoru.
    Chování žáka v 8. a 9. třídě ZŠ musí být hodnoceno stupněm velmi dobře. 
  • Výsledky přijímacího řízení budou předány uchazečům ihned po ukončení řízení.

Všichni uchazeči, kteří se zúčastnili přijímacího řízení, byli přijati.