Menu Zavřeno

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.

  Více ke stažení zde

 • Aktualizace: Dle sdělení ministerstva zdravotnictví ČR je přítomnost uchazeče na JPZ podmíněna doložením dokladů, potvrzujících negativní výsledek na COVID-19. (více zde).

 • Aktualizace: Dle sdělení MŠMT ČR se jednotné přijímací zkoušky budou konat v nových termínech
  3. a 4.5.2021. Více zde.

 • Přihlášku ke studiu prosím doručte poštou, nebo kontaktujte p. zástupkyni 776 884 087.

  Dle sdělení MŠMT ČR platí, že v případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů (30), bude moci ředitel školy následně rozhodnout o přijetí uchazečů bez konání přijímacích zkoušek.

 • V souladu s paragrafem 59 a 60 zákona č. 561/2004sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022 následující jednotná kritéria platná pro obory 63-41M/01 Ekonomika a podnikání, 63-41M/02 Obchodní akademie, 64-41-L/51 Podnikání.

   

 • Kritéria ke stažení zde: kritéria_při