Menu Zavřeno

Informace o maturitních zkouškách

Aktuální informace k maturitním zkouškám v roce 2024.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Dvě povinné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – didaktický test
2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ) – didaktický test nebo matematika – didaktický test

Povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky:

Obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Zaměření: Management obchodního podnikání (denní, distanční studium)

1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
2. Cizí jazyk (ANJ, NJ) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
4. Ekonomika – ústní zkouška
5. Účetnictví – ústní zkouška

Zaměření: Informatika a počítačový design

1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
2. Cizí jazyk (ANJ, NJ) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
4. Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška

5. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška

Zaměření: Wellness a lázeňství

1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
2. Cizí jazyk (ANJ, NJ) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
3. Maturitní práce  – obhajoba

4. Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška

5. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška

Obor Podnikání (dálkové, distanční studium) 64-41-L/51

1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
2. Cizí jazyk (ANJ, NJ) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
4. Ekonomika – ústní zkouška
5. Účetnictví – ústní zkouška

Obor Obchodní akademie 63-41-M/02  (denní, distanční studium)

1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
2. Cizí jazyk (ANJ, NJ) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
4. Ekonomika – ústní zkouška
5. Účetnictví – ústní zkouška

Termíny mat. zkoušek – jaro 2024

4. 4. 2024, 12:00: písemná práce z ČJ (zahrnuje tyto slohové útvary: vypravování, popis, charakteristika, úvaha, článek publicistického stylu, referát, dopis)

5. 4. 2024, 12:00: písemná práce z AJ/NJ (zahrnuje dlouhý a krátký text)

Didaktické testy: dle Cermatu

23.4.2024, 8:00 Účetnictví

24.4.2024, 8:00: DTP, IAP, ALG

24.4.2024, 11:00: EKO

3. – 5. 6. 2024: ústní zkoušky

ČESKÝ_JAZYK_-_hodonocení

Seznam_literatury_k_ústní_části_státních_maturit_distanční

Seznam_literatury_k_ústní_části_státních_maturit_denní_dálkové

Okruhy_zadání_písemných_prací_AJ_denní

Okruhy_zadání_písemných_prací_AJ_dalkové_distanční

Mat_okruhy_AJ_dálkové_distanční

Mat_okruhy_AJ_denní

ANGLICKÝ_JAZYK_-_denní_hodonocení

ANGLICKÝ_JAZYK_-_dalk_dist_hodonocení

kritéria+hodnocení PMZ UCE ,EKO, DGN-1

(Témata a pravidla hodnocení jsou pro studenty dostupné v rámci elektronického informačního systému školy a v písemné podobě v kanceláři školy.)