Zahájení školního roku 2022/2023

První ročník denního studia: Zahájení školního roku proběhne 1.9. 2022 v 9:00

Ostatní ročníky denního studia: 1.9. 2022 v 8:00

Maturitní zkouška - podzim 2022

státní část - viz. CERMAT - maturitní kalendář

8.9. praktická MZ - Účetnictví

9.9. praktická MZ - Ekonomika, Informatika

12.9. Písemná práce- ČJ

13.9. Písemná práce- AJ

14.9. Ústní zkoušky