Menu Zavřeno

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

2. kolo přijímacího řízení: důležité termíny

od 20. května 2024 – v DIPSY uvidíte kompletní seznam škol, které vypisují volná místa ve 2. kole 
včetně kapacit oborů

od 21. do 24. května 2024 – podáváte přihlášky do 2. kola stejně jako v kole prvním, seřazené dle priority podané buď plně digitálně přes DIPSY, hybridně výpisem z DIPSY či plně papírově

20. června 2024 – máte ve škole možnost nahlížet do spisu

21. června 2024 – ředitelé škol zveřejní výsledky (v DIPSY, na webu a úřední desce školy)

Pro všechny obory není nutné lékařské potvrzení.