Menu Zavřeno

Nabízené obory

Pár úvodních slov pro budoucí studenty:

Jsme škola s dlouholetou tradicí v oblastech podnikání, ekonomiky a managementu, od roku 2014 také se dvěma novými zaměřeními – Podnikání v oblasti wellness a lázeňství a grafika a počítačový design.

Věříme tomu, že každý si u nás přijde na své – ať už je to příprava na vedení úspěšného podnikání v managementu, práce s nejmodernějšími programy, jako je inDesign, Photoshop a Illustrator v designu, nebo objevování lidského těla ve wellness.

Ve škole vás čeká příjemný kolektiv a úžasný učitelský sbor (ano, naši učitelé jsou fakt super), který nejen skvěle naučí, ale také tě vyslechne a na tvůj názor bude brát zřetel. Máš nějaký úžasný nápad, jak obohatit naši výuku a udělat jí zajímavější? U nás máš možnost se vyjádřit.

U nás může uspět opravdu každý!

Obory, prezentované zde  nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Školné

Pro denní obory je školné  6.000,- Kč ročně v pěti splátkách.

Management obchodního podnikání

Základní všeobecné1817141665
Český jazyk a literatura333312
Anglický jazyk3/33/33/34/413
Německý jazyk / Ruský jazyk3/33/33/34/413
Občanská nauka112
Společenská kultura11
Dějepis112
Matematika333312
Základy přírodních věd112
Tělesná výchova2/22/22/22/28/8

Základní odborné 1313181963
Ekonomika333312
Účetnictví333312
Informatika22228
Písemná a elektronická komunikace224
Manažerské účetnictví11
Management224
Marketing224
Daně213
Právo213
Moderní multimédia214
Praxe4 týdny
Seminář z účetnictví123
Matematický seminář123
Integrovaný ekonomický předmět11

Informatika a počítačový design

Základní všeobecné1817141665
Český jazyk a literatura333312
Anglický jazyk3/33/33/34/413
Ruský/Německý jazyk3/33/33/34/413
Občanská nauka112
Společenská kultura11
Dějepis112
Matematika333312
Základy přírodních věd112
Tělesná výchova2/22/22/22/28/8

Základní odborné1313181963
Ekonomika333312
Účetnictví333312
Informatika22228
Písemná a elektronická komunikace224
Internetové aplikace213
Integrovaný ekonomický předmět112
Počítačový design a DTP2226
Algoritmy a programování123
Právo213
Moderní multimédia12
Praxe4 týdny
Seminář z informatiky112
Matematický seminář11
Seminář z účetnictví123

Wellness a lázeňství

Základní všeobecné1817141665
Český jazyk a literatura333312
Anglický jazyk3/33/33/34/413
Ruský/německý jazyk3/33/33/34/413
Občanská nauka112
Společenská kultura11
Dějepis112
Matematika333312
Základy přírodních věd112
Tělesná výchova2/22/22/22/28/8

Základní odborné1515181866
Ekonomika333312
Účetnictví333312
Informatika22228
Písemná a elektronická komunikace224
Management v lázeňství224
Somatologie2114
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví112
Základy epidemiologie a hygieny112
Provoz lázeňských zařízení1113
Právo v oboru213
Psychologie a komunikace112
Výživa a výživové trendy112
Praxe4 týdny
Matematický seminář123
Seminář z účetnictví112
Integrovaný ekonomický předmět11
Seminář z wellness123