Menu Zavřeno

Možnosti získáni stipendia

Studenti denního studia mohou získat prospěchové stipendium:

Studenti s prospěchem do 1.0 – 600,- Kč měsíčně
Studenti s prospěchem do 1.25 – 400,- Kč měsíčně
Studenti s prospěchem do 1.5 – 200,- Kč měsíčně

Výše stipendia je závislá vždy na klasifikaci za předchozí pololetí (viz. školní řád).
Na stipendium mají nárok pouze studenti, kteří prospěli z vyznamenáním (t.j. ze všech předmětů maximálně prospěch za 2.). Dále studenti nesmí mít sníženou známku z chování, či být řešeni za kázeňské přestupky (Důtky TU, ŘŠ apod.).
Studentům, kteří nastupují do 1. ročníku lze uznat i prospěch ze ZŠ.